Vārda dienas: Lelde, Sarmis
Trešdiena, 19. decembris, 2018.
Teksta versija Normāli burti
Meklēt
Zaņas pagasta pārvalde
Adrese: „Zaņas  pamatskola” , Zaņas pagasts
Saldus novads, LV – 3897
Tālrunis:29398044
E-pasts:

Mājas lapa: www.zana.lv
 
Izsole! 27. oktobris, 14:19 drukāt
Saldus novada pašvaldība 2014.gada 5.decembrī Zaņas pagasta pārvaldes telpās, "Sūbri", Zaņas pagasts, Saldus novads, pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu.
    1. Plkst.14.00 "Sniķeri" - 1, Zaņas pagasts, Saldus novads, kadastra Nr. 8494 004 0049 001 001, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.1, 458/2158 kopīpašuma domājamajām daļām no dzīvojamās mājas, kūts un zemesgabala 0,3559 ha. Sākumcena - EUR 559,00.
    2. Plkst. 14.30 "Sniķeri" - 2, Zaņas pagasts, Saldus novads, kadastra Nr. 8494 004 0049 001 002, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.2, 635/2158 kopīpašuma domājamajām daļām no dzīvojamās mājas, kūts un zemesgabala 0,3559 ha. Sākumcena - EUR 573,00.
    3. Plkst. 15.00 "Sniķeri" - 4, Zaņas pagasts, Saldus novads, kadastra Nr. 8494 004 0049 001 004, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.4, 531/2158 kopīpašuma domājamajām daļām no dzīvojamās mājas, kūts un zemesgabala 0,3559 ha. Sākumcena - EUR 502,00.
    4. Plkst. 15.30 "Sniķeri" - 5, Zaņas pagasts, Saldus novads, kadastra Nr. 8494 004 0049 001 005, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.5, 285/2158 kopīpašuma domājamajām daļām no dzīvojamās mājas, kūts un zemesgabala 0,3559 ha. Sākumcena - EUR 345,00.
    Izsoles dalības maksa EUR 15,00 un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas par katru objektu pretendentiem jāpārskaita Saldus novada pašvaldības Zaņas pagasta pārvaldes kontā - SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV81UNLA0015011130266. Pieteikumi izsolei iesniedzami Zaņas pagasta pārvaldē līdz 2014.gada 4.decembrim plkst.16.00. Tālr. 63846487, 29398044.
     Izsoles noteikumi pievienoti pielikumā.