Vārda dienas: Niklāvs, Nikolajs, Niks
Pirmdiena, 6. decembris, 2021.
Teksta versija Lielāki burti
Meklēt
Saldus novada pašvaldības
Zaņas pagasta pārvalde

Adrese juridiskā:
Striķu iela 3, Saldus, LV - 3801
Adrese faktiskā:
„Zaņas  pamatskola”, Zaņas pagasts,
Saldus novads, LV – 3897
Tālrunis:29398044
E-pasts:

Mājas lapa: www.zana.lv
 
Biedrība "Gaismas pusē"
drukāt drukāt
    Vietējā iniciatīvas grupa izveidojās 2006. gada novembrī un 2007. gada 20 februārī tika reģistrēta kā biedrība „Gaismas pusē”. Organizācijas galvenais mērķis ir veicināt Zaņas pagasta attīstību un popularizēt Zaņas vārdu, sekmēt vides un kultūras mantojuma saglabāšanu, balstoties uz partnerību un vietējo resursu izmantošanu paaugstināt iedzīvotāju un organizāciju prasmes un pieredzi, aktivizēt iedzīvotājus iesaistīties dažādos pasākumos, kā arī motivēt sociālās atstumtības riskam pakļautos iedzīvotājus un veicināt sociālo vienlīdzību.
   Savu mērķu īstenošanai biedrība aktīvi piedalās projektu konkursos, piesaista finansējumu no fondiem, sadarbojas ar Zaņas pagasta pārvaldi, kura gan finansiāli, gan materiāli, gan morāli ir atbalstījusi visus biedrības realizētos projektus,  sadarbojas ar iedzīvotāju grupām un vietējiem uzņēmējiem, organizācijām. Biedrībā darbojas 5 biedri.

 
Pirmais pasākums
     Sadarbībā ar Zaņas pagasta pašvaldību tika noorganizēts Lieldienu pasākums pie pagasta administrācijas ēkas. Mazākie bērni ar lielu aizrautību meklēja Lieldienu zaķa pazaudētās olas, kopīgi atminēja mīklas un latviešu senvārdus. Kā jau Lieldienās, neiztika bez olu kaujām un šūpošanās. Izstādē varēja priecāties par koši nokrāsotām olām.
 
Pirmais atbalstītais projekts
     Biedrība “Gaismas pusē” realizēja Saldus rajona padomes projektu fonda atbalstīto projektu “Kopīgs darbs kopīgai atpūtai”. Projekta ietvaros vasaras periodā tika labiekārtots Kareļu sporta laukums un noslēgumā sarīkoti sporta svētki. Sporta laukuma sakopšanas un labiekārtošanas darbos īpaši tika aicināti bērni un jaunieši, kuri savu brīvo laiku pavada šajā laukumā.

Biedrības valdes priekšsēdētāja - Initra Kinstlere, m.t. 26282825.

Nr.p.k. Gads Piesaistītais finansējums Ls Projekta nosaukums
1. 2007 500,00 Projekts „Kopīgs darbs kopīgais atpūtai” . Projektu finansēja Saldus rajona projektu fonds
Iesaistot vietējos iedzīvotājus, t.sk. bērnus un jauniešus,  labiekārtoja Kareļu sporta laukumu, iegādājās tīklus futbola vārtiem, volejbola tīklu un basketbola grozus sporta laukumam, sporta inventāru, noorganizēja sporta svētkus „Vasara – 2007”, kuros aktīvi piedalījās sportisti gan no Zaņas, gan tuvējiem pagastiem.
2. 2008 1300 „Iestādīsim savu koku tīrā apkārtnē” . CEMEX  Iespēju fonda Brocēniem un Saldus rajonam  finansējums
Projektu realizācijas laikā biedrība „Gaismas pusē” apkārtnes sakopšanas talkās iesaistīja Zaņas pamatskolas skolēnus un skolotājus, pagasta iedzīvotājus. Pie Zaņas sporta angāra iestādīja tūju dzīvžogu, ierīkoja dekoratīvo stādījumu zonu.
      „Ieklausies, ko daba runā” . Saldus rajona projektu fonda finansējums
Izveidoja „Zaļo klasi” Zaņas skolas dārzā, dārzs tika papildināts ar dekoratīvu koku un krūmu stādījumiem.
      Projekts „Mācies darot” .  CEMEX Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam
Veikto projekta aktivitāšu rezultātā tika uzlabota un papildināta Zaņas pamatskolas materiāli tehniskā bāze eksakto un dabas zinātņu apguvei. Zaņas skolā notika fizikas, matemātikas un dabas zinības nedēļas, kurās piedalījās viss skolas kolektīvs – gan skolēni, gan pedagogi. Projekts noslēdzās 2009. gada pavasarī.
3. 2009 2450,00 „Vieta, kur aicina sirds”. Saldus rajona projektu fonds.
Projekta ietvaros veica brīvdabas estrādes Baļķuleja kosmētisko remontu, sakopa estrādes un dabas takas apkārtni, attīrīja upi pie estrādes no tajā sakritušajiem kokiem, uzstādīja pāri upei gājēju tilti. Projekta prezentācijas pasākums – Zaņā tradicionālie Ūdenssvētki ar jautrām un sportiskām aktivitātēm visas dienas garumā un zaļumballi līdz rīta gaismai.
      „Mans sapņu parks” Cemex Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam.
Uzlaboja Kareļu ciema Avotu ielā bērnu rotaļu laukumu, košās krāsās nokrāsoja esošos rotaļu elementus un uzstādīja vairākus jaunus, tai skaitā bērnu rotaļu mājiņu ar slidkalniņu.
4. 2010. 198,00 Projekts „Audz vesels un radošs!”. Saldus novada biedrību atbalsta fonds
Aktivitāšu diena bērniem un jauniešiem Baļķulejas estrādē – radošās darbnīcas un „Baļķulejas skrējiens”.
5. 2011. 2065,00 „Zīļuka piedzīvojumi Zaņā”. Saldus novada projektu fonds
Trīs diennakšu bērnu un jauniešu nometne 25 bērniem Zaņas skolas telpās
      „Vides labiekārtošana Zaņas pagasta sporta angāra trenažieru zālē”. CEMEX iespēju fonds.
Pilnībā nomainīts grīdas segums Zaņas sporta angāra trenažieru zālē. Projekts noslēdzās 2012. gada sākumā
      „Ziemassvētku laika rotas”. Saldus novada biedrību atbalsta fonds
Radošās nodarbības ikvienam interesentam – Ziemassvētku laika rotu gatavošana – adventes vainagi, galda dekori, kartiņas, u.t.t.
6. 2012. 1550,00 „Zīļuka nometne „Vasaras raibumiņš””. Saldus novada projektu fonds.
Trīs diennakšu bērnu un jauniešu nometne 25 bērniem Zaņas skolas telpās
      „Nakts priekšauts”. Biedrības KIT finansējums.
Projekta realizācijai biedrība „Gaismas pusē” iegādājās 2 šujmašīnas un audumu. Radošo nodarbību laikā projekta dalībnieki uzšuva naktstērpus. Šujmašīnas ar patapinājuma līgumu nodotas Zaņas pagasta Dienas centra darbības nodrošināšanai un kultūras darba nodrošināšanai – Zaņas amatierkolektīvu vajadzībām
      „Ziemu sagaidot” Saldus novada biedrību atbalsta fonda finansējums.
Projekta aktivitātes – radošās nodarbības, kuru laikā dalībnieki izgatavoja rotas Ziemassvētku eglei, apguva dekupāžas, papīra plastikas, rotaslietu gatavošanas iemaņas. Projekta noslēgumā – Ziemas Saulgriežu svētki ar folkloras kopas piedalīšanos, Ziemassvētku egles greznošana ar nodarbību laikā darinātajām rotām, egles iedegšana