Vārda dienas: Niklāvs, Nikolajs, Niks
Pirmdiena, 6. decembris, 2021.
Teksta versija Lielāki burti
Meklēt
Saldus novada pašvaldības
Zaņas pagasta pārvalde

Adrese juridiskā:
Striķu iela 3, Saldus, LV - 3801
Adrese faktiskā:
„Zaņas  pamatskola”, Zaņas pagasts,
Saldus novads, LV – 3897
Tālrunis:29398044
E-pasts:

Mājas lapa: www.zana.lv
 
Zaņas makšķernieku klubs
drukāt drukāt
Zaņas makšķernieku klubu dibināja 11 dalībnieki 2001. gada 30. maijā un kopš tā laika aktīvi darbojas Zaņas pagasta vides sakārtošanā un aizsardzībā. 2007.gada janvārī kluba kopsapulcē pieņēma lēmumu par biedrības „Zaņas makšķernieku klubs” dibināšanu, ievēlot par priekšsēdētāju - Ivo Līci un izvirzot sekojošus biedrības mērķus:

1. Panākt vides sakopšanas, dabas daudzveidības saglabāšanas, dabas resursu aizsardzības jautājumu daudzpusīgu izpratni un vides aizsardzības ideju izplatīšanu sabiedrībā, aktivizēt sabiedrības līdzdalību šo jautājumu risināšanā.
2. Nodrošināt Latvijā atzīto ar makšķerēšanu un makšķerēšanas sportu saistīto darbības koordināciju Zaņas pagastā un organizēt sacensības makšķerēšanas sporta veidos.
3. Popularizēt makšķerēšanu kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu visai ģimenei ar iespēju lauku vides attīstībai.
Zaņas makšķernieku kluba darbības aktivitātes, gan arī nākotnes ieceres ir ne tikai pamats tūrisma attīstībai pagastā, pierobežā un rajonā, bet arī vietējās vēstures, kultūras mantojuma un dabas vides izziņas, saglabāšanas, sakopšanas un veselīga dzīves veida popularizēšanas pasākumi.
Zaņas makšķernieku klubs sadarbībā ar Zaņas pagasta padomi ir īstenojuši sekojošos projektus:
2007. gada jūlijs – oktobris, realizēts CEMEX Iespēju fonda Brocēniem un Saldus rajonam atbalstītais projekts „Ņem makšķeri un piedalies!”. Projekta kopējās izmaksas-1220,63 Ls.
2006. gada maijs – augusts, realizēts Saldus rajona padomes projektu fonda atbalstītais projekts „Dabas pērles Zaņā”. Projekta kopējās izmaksas – 630 Ls.
2005. gada maijs – septembris, realizēts Saldus rajona padomes projektu fonda atbalstītais projekts „Sporta, kultūras un atpūtas komplekss „Ūdensroze””. Projekta kopējās izmaksas–900Ls.
2004. gada maijs – augusts, realizēts Saldus rajona padomes projektu fonda atbalstītais projekts „Zaņas pagasta kultūrvide nākamajām paaudzēm”. Projekta kopējās izmaksas – 1605 Ls.
2003. gada aprīlis – novembris, realizēts Saldus rajona padomes un Baltijas – Amerikas partnerattiecību programmas projektu fonda atbalstītais projekts „Iepazīsim un sakārtosim Zaņas upes senleju”. Projekta kopējās izmaksas – 1135 Ls.
2002. gada maijs - oktobris, realizēts Saldus rajona padomes un Baltijas – Amerikas partnerattiecību programmas projektu fonda atbalstītais projekts „Dabas izziņas un atpūtas iespējas Zaņas dzirnavu ūdenskrātuves apkārtnē”. Projekta kopējās izmaksas – 940 Ls.
Visi projekti ir vērsti uz vides līdzsvarotu apsaimniekošanu un sabiedrības izglītošanu vides aizsardzībā. Realizējot projektus ir sakārtota Zaņas ūdenskrātuves apkārtne, uzsākta Zaņas upes un krastu izpēte un labiekārtošana, iedzīvotāju izglītošana vides aizsardzības jautājumos, izveidota dabas izziņas taka „Zaņas līkloči”. Līdz ar to pagastā tiek veidots izziņas, izglītības, kultūras, atpūtas un sporta komplekss, kas aptver Zaņas ūdenskrātuvi, Zaņas upi, tās krastus, krastiem pieguļošās pļavas, gravas un kultūras pieminekļus. Pateicoties Zaņas makšķernieku kluba aktīvai darbībai šobrīd pie Zaņas upes atrodas vairāki ievērības cienīgi un tūristiem apskatāmi cilvēka roku veidoti un arī pašas dabas radīti objekti.
      Kopš 2001.gada 2.pusgada, sadarbojoties ar Zaņas pagasta padomi, Zaņas dzirnavu ūdenskrātuvē tiek organizēta licencētā makšķerēšana un kopš tā laika strādā arī vides aizsardzības sabiedriskais inspektors Edgars Jānis Dreimanis (makšķernieku kluba biedrs), kurš veiksmīgi sadarbojas ar Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Liepājas kontroles sektora vecāko inspektoru E. Matuli – kā rezultātā praktiski ir novērstas jebkādas maluzvejniecības iespējas, kas tāpat kā ikgadēja zivju krājumu papildināšana – ielaižot zivju mazuļus, ir par pamatu zivju krājumu pieaugumam ūdenskrātuvē.
  Makšķernieku klubs vasaras sezonā organizē divas sacensības pludiņmakšķerēšanā un vienu reizi spiningošanas sacensības. Ziemas sezonā zemledus makšķerēšanas sacensības notiek divas reizes. Sacensībās piedalās gan Zaņas pagasta iedzīvotāji, gan interesenti no citiem pagastiem.
     Īpaši liels akcents tiek likts uz rīkotajām talkām. Kā parāda pieredze, ja sakopšanas pasākumos piedalās vietējie jaunieši un citi iedzīvotāji, tad arī ikvienam ir lielāka atbildības sajūta par izdarīto un nerodas vēlēšanās to postīt. Talkās tiek sakopti un labiekārtoti ūdenskrātuves krasti, novākti kritušie koki.
   Katru gadu Zaņas dzirnavu ūdenskrātuvi vidēji apmeklē vairāki simti makšķernieku no tiem aptuveni puse ir no citiem rajoniem - tālākie no Lietuvas, Valmieras, Siguldas, Rīgas, Jūrmalas, Jelgavas, Tukuma, Bauskas.
    Zaņas makšķernieku kluba darbība ir vairākkārt atzinīgi novērtēta Zaņas pagastam piedaloties konkursos „Sakoptākais Saldus rajona pagasts”.
      Zaņas makšķernieku klubam ir izveidots sava atšķirības zīme - logo, kura autore ir Guna Meija. Un tas pirmo reizi tika prezentēts 2005.gada 20.augustā "Ūdens svētkos".

Zaņas makšķernieku klubs