Vārda dienas: Eglons, Krišs, Ksenija
Pirmdiena, 24. janvāris, 2022.
Teksta versija Normāli burti
Meklēt
Saldus novada pašvaldības
Zaņas pagasta pārvalde

Adrese juridiskā:
Striķu iela 3, Saldus, LV - 3801
Adrese faktiskā:
„Zaņas  pamatskola”, Zaņas pagasts,
Saldus novads, LV – 3897
Tālrunis:29398044
E-pasts:

Mājas lapa: www.zana.lv
 
Izglītības vēsture
drukāt drukāt
     Skolas pirmsākumi Zaņā datējami ap 1830.gadu, kad Lielezeres pagasta Ūbulaiša Frickoviča mājās "Ūbeļi" sākti apmācīt tuvējās apkārtnes bērni. Pats saimnieks pratis nedaudz lasīt un rēķināt, tādēļ viņa uzticēti skolotāja pienākumi.
     1890.gadā skolu pārceļ uz Ezeres pagasta Marijas skolu, kur par skolas pārzini strādā Krišs Miņķis, skolotājs Kļaustiņš un Zorgenfreijs. Pirmais pasaules karš lielu postu skolai nenodara, kaut netālu izvietojies vācu karaspēks (Ezerē un Nīgrandē).
     Zaņa kā apdzīvota vieta minēta ap 1920.gadu. Uz Marijas skolu dodas bērni pat no Zaņas attālākajām vietām ap 20 km. Tādēļ sāk domāt par citas skolas ēkas celtniecību.
     Skolas pārzinim Teodoram Ulmanim ir lieli nopelni jaunas skolas tapšanā, jo viņš ierosina, ka par 4000 latiem, kuri piešķirti pagastam, jābūvē skola nevis nespējnieku nams. Strīds nonāk līdz Rīgai, līdz beidzot Ulmanis saņem atļauju sākt celtniecību.
     1935.gada pavasarī Zaņas skola uzsāk darbu. Mācības sāk 134 bērni.
1935./36.mācību gadā skolas pārzinis Teodors Ulmanis,
skolotāji: Alma Irbniece, Elvīra Priediņa, Otto Ņestrovs.
Grūti skolai klājas kara gados. Mācības atsākas 1945./46.g. oktobrī. Par direktori kļūst Angelika Butele, kura šajā amatā nostrādā līdz 1954.g. Tiek iekārtots sporta laukums pie skolas.
     1954./55.g. direktors Pēteris Miežāns, skolotāju kolektīvā strādā: Irma Sauja, Gustavs Butelis, Magda Frīdberga, Maija Cipriķe, Zigrīds Frīdbergs, Arnolds Ignovskis, Jāzeps Loņko, Silvija Freimane. Skolā sākās aktīvas spota sacensības, tūrisma salidojumi.
     1956./57.g. skolas direktors Arnolds Ignovskis ap sevi veido talantīgu kolektīvu, kur darbojoties visiem kopā notiek aktīva sarakste ar citu republiku bērniem, sports, tūrisms un pārgājieni. Direktors visur ir klāt. Aktīvo darbību pārtrauc direktora pēkšņā slimība. 1968.gada vasarā viņš tiek apglabāts Griezes kapos.
     1968.-1988.g. darbu turpina viņa sieva Lauma Ignovska. Skolas dzīvē aktīvi iesaistījušies skolotāji Valida un Andrejs Cīruļi, kuru kopīgā darbošanās skolu izvirza 1980.gadā ar izrādi "Kādas mazas meitiņas piedzīvojumi" līdz republikas I pakāpes diplomam.
     1988.gadā par direktori sāk strādāt Biruta Puķīte. Skolas kolektīvs aktīvi darbojas sportā, darbojas koris, ansambļi, tautas deju kolektīvs. 1996.gadā skola iegūst sporta angāru. Kā prioritāte tiek izvirzīts sports. Tiek gūti labi panākumi rajonā, novadā, valsts mēroga sporta sacensībās. Sporta skolotāja Aļģimanta Pilecka vadībā arī pagasta iedzīvotāji piedalās dažādos citu pagasta rīkotajās sacensībās, kā arī uzņem viesus Zaņā. Skolā notiek pagasta rīkotie svētki un atpūtas pasākumi. Mūzikas skolotājas Elvīras Luces vadībā aktīvi darbojas skolēnu koris un sieviešu vokālais ansamblis. Skolotāja Maija Jokste aktīvi iesaistījās dabas takas izveidē "Zaņas līkloči".
    1996.g. pēc skolas direktores iniciatīvas skolā tiek atvērtas pirmsskolas sagatavošanas piecgadīgo un sešgadīgo grupiņas.
     2008. gadā par skolas direktoru sāk strādāt Arvīds Kinstlers.
     2009. gada 18.augustā ar Saldus novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 4.) nolemts Zaņas pamatskolu reorganizēt, pievienojot to Nīgrandes pamatskolai, atstājot no 1. līdz 4. klasei apvienotos divu klašu komplektus, bet ar 2010. gada 1. janvāri skoliņa beidz savu pastāvēšanu. Pagasta pārvalde nolemj uzturēt arī turpmāk pirmsskolas bērnu audzināšanas grupu.
     Ar 2019. gadu Zaņas skolas ēka kļūst par pagasta administratīvo centru, šajā ēkā atrodas Zaņas pagasta pārvalde, sociālā darbiniece, dienas centrs, bibliotēka, bērnudārzs, Latvijas Sarkanā krusta filiāle, Latvijas pasta filiāle, kultūras darba organizatore, vēstures krātuve,  kā arī vienu reizi mēnesī pieejami psihologa un atkarības speciālista pakalpojumi,  divas reizes mēnesi apmeklētājus pieņem bāriņtiesas locekle, kā arī ēka ir kā kultūras centrs - notiek kultūras pasākumi, darbojas bērnu multipulciņš, sieviešu vokālais ansamblis, senioru amatieru mākslas teātris, lietišķās mākslas pulciņš.
 Ēkā ir ierīkota centrālā apkure un centrālā kanalizācijas sistēma,  izremontētas telpas ir nokrāsota fasāde, nomainīti logi un tā pamazām pārtapusi par pagasta kultūras centru.
Jā, bijāt bērni, tas nevar būt pērn,
Kā kalni drāzušies gadi.
Un dažam labam sen pašam savs bērns,
Daudz paziņu jaunu un radu…"
/Gustavs Butelis/
Zaņas skolas 1946.gada absolventiem veltīts dzejolis